Trần Minh Quân

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1

Khối:4

Lớp:4A1

ID:35223720

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Hào

Tỉnh/Thành phố:Hưng Yên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11450180209:39 28/09/2021
21440180114:38 09/10/2021
31330180211:16 31/10/2021
41390180120:57 21/11/2021
51620180210:10 29/12/2021
61620176310:50 29/12/2021
71740268914:44 18/01/2022
81405168709:43 24/02/2022
91730270310:00 17/03/2022
101640273014:15 23/04/2022
 Tổng536520580 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2