Nguyễn Ngọc Linh

Trường:Trường Tiểu học Dương Quang

Khối:4

Lớp:4A2

ID:35218860

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Hào

Tỉnh/Thành phố:Hưng Yên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12480180216:35 25/09/2021
21450180119:22 13/10/2021
31380180108:57 18/02/2022
4133099409:15 18/02/2022
51660180109:45 18/02/2022
61550180210:16 18/02/2022
71460174710:46 18/02/2022
81430270510:00 24/02/2022
91460270310:00 17/03/2022
10140134513:52 23/04/2022
 Tổng424018501 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2