Bùi Phương Thảo

Trường:Trường Tiểu học Đồng Tiến

Khối:1

Lớp:1A2

ID:35215236

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12990180119:31 04/10/2021
21900180218:17 10/10/2021
31960112521:20 02/11/2021
4299059222:04 20/11/2021
52950180622:52 08/12/2021
61640180512:52 02/01/2022
71400269208:44 19/01/2022
81680267508:44 23/02/2022
91410270108:50 18/03/2022
 Tổng692016999 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2