Nguyễn Ngọc Diệp

Trường:Trường Tiểu học Đồng Tiến

Khối:1

Lớp:1A2

ID:35214778

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11780110809:22 02/10/2021
211000109816:06 09/10/2021
31100097621:45 01/11/2021
411000102122:41 25/11/2021
511000114322:53 09/12/2021
611000132716:07 03/01/2022
71440269509:29 18/01/2022
81960226208:37 23/02/2022
916074308:12 18/03/2022
 Tổng724012373 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2