Phạm Tuấn Hân

Trường:Trường Tiểu học Nhã Nam

Khối:3

Lớp:3B

ID:35214395

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111380177209:35 26/09/2021
21530180209:16 06/11/2021
31810180216:22 06/11/2021
41570113615:39 18/12/2021
53550121615:53 25/12/2021
6233530510:24 22/01/2022
71590270215:29 22/01/2022
8154038321:09 14/03/2022
91350270214:59 17/03/2022
 Tổng565513820 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5