Giáp Đăng Khoa

Trường:Trường Tiểu học Việt Lập

Khối:1

Lớp:1h

ID:35207382

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111040132819:40 24/09/2021
211000140120:08 11/10/2021
32740180108:18 31/10/2021
41990123419:14 20/11/2021
52990163719:49 07/12/2021
61990158019:35 15/01/2022
 Tổng57508981 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2