Giáp Đăng Trí Vĩ

Trường:Trường Tiểu học Việt Lập

Khối:4

Lớp:4a

ID:35198517

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1243090421:59 23/09/2021
22400109521:05 14/01/2022
3131066521:34 14/01/2022
4123050321:44 14/01/2022
52490114722:13 14/01/2022
65460136310:16 16/01/2022
72610233209:08 19/01/2022
81420136514:22 24/02/2022
91300270109:46 16/03/2022
101280244314:10 23/04/2022
 Tổng393014518 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5