Lê Xuân Lực

Trường:Trường Tiểu học Đông Thái

Khối:2

Lớp:2A3

ID:35187911

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121390175410:13 23/09/2021
21990110017:15 08/10/2021
31970132708:51 04/11/2021
41990111718:55 05/12/2021
51910180122:11 08/12/2021
930Invalid date
 Tổng52507099 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5