Nguyễn Viết Duy Anh

Trường:Trường Tiểu học Tân Lập

Khối:1

Lớp:1E

ID:35182305

Quận/Huyện:Huyện Đan Phượng

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111380180210:00 23/09/2021
23100073721:14 16/12/2021
32100090908:35 19/12/2021
41100088510:10 25/12/2021
5798065610:04 01/01/2022
66100096020:21 05/01/2022
73960206220:37 25/01/2022
84980146613:12 10/03/2022
92840208015:12 11/04/2022
1011400167208:21 27/05/2022
 Tổng1054013229 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5