Nguyễn Hoàng Lâm

Trường:Trường THCS Đông Kinh

Khối:6

Lớp:6A1

ID:35171149

Quận/Huyện:Thành phố Lạng Sơn

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1517072020:55 21/09/2021
2825045220:44 05/10/2021
33180149620:04 26/10/2021
4224095023:31 20/11/2021
5517058621:47 07/12/2021
6319038820:52 05/01/2022
7118099508:31 20/01/2022
817077308:27 25/02/2022
91170171813:28 18/03/2022
 Tổng16208078 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2