PHẠM ĐÌNH KHẢI

Trường:Trường Tiểu học Thanh Minh

Khối:2

Lớp:2b

ID:35169186

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12870180117:26 21/09/2021
22940180114:43 11/10/2021
34960169609:47 14/01/2022
41940152510:13 14/01/2022
51880148810:39 14/01/2022
 Tổng45908311 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2