Vu Duc Anh

Trường:Trường Tiểu học Đông Thái

Khối:1

Lớp:1A4

ID:35165611

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111360124509:16 07/10/2021
2190087620:20 30/10/2021
3144068421:12 04/11/2021
41980113514:52 11/12/2021
53980173320:38 17/01/2022
61650180221:14 17/01/2022
71610199009:33 19/01/2022
81740177909:29 24/02/2022
91670181909:35 16/03/2022
 Tổng733013063 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2