Bùi Tấn Minh

Trường:Trường THCS Sông Đà

Khối:9

Lớp:9a1

ID:35155502

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11310180112:41 20/09/2021
21320180212:40 17/01/2022
31340167016:12 17/01/2022
44300173918:14 17/01/2022
55270131718:56 17/01/2022
63430176519:36 17/01/2022
71470267615:44 19/01/2022
81410269208:44 22/02/2022
91410253911:27 18/03/2022
101230271508:45 23/04/2022
 Tổng349020716 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2