Nguyễn Thành Trung

Trường:Trường Tiểu học Phước Thạnh

Khối:1

Lớp:1/3

ID:35153209

Quận/Huyện:Quận 9

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121350161221:08 27/09/2021
2390072523:14 05/10/2021
32890181022:41 26/10/2021
41960180612:52 16/11/2021
531650109413:55 07/12/2021
61790180521:06 28/12/2021
71680216412:25 28/01/2022
81510195721:38 01/03/2022
 Tổng773012973 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5