Ngô Nguyễn An Bình

Trường:Trường Tiểu học Thanh Minh

Khối:3

Lớp:3

ID:35153118

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11480180220:51 24/11/2021
22420142522:00 24/11/2021
32440180122:02 25/11/2021
4343071416:46 01/12/2021
51270180209:10 07/12/2021
62150112115:51 05/01/2022
7150126010:20 18/01/2022
 Tổng22409925 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5