Nguyễn Đoàn Anh Thái

Trường:Trường THCS Hữu Nghị

Khối:6

Lớp:6A1

ID:35151596

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12310122223:15 09/10/2021
21290164616:44 11/10/2021
32280180120:50 20/12/2021
43420132710:26 26/12/2021
51480180216:40 26/12/2021
61600178420:48 31/12/2021
71460218208:36 18/01/2022
81360270112:06 28/02/2022
92480270108:45 18/03/2022
 Tổng368017166 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5