Trần Thị Ngọc Hân

Trường:Trường Tiểu học A Minh Thuận

Khối:3

Lớp:3C

ID:35150659

Quận/Huyện:Huyện Vụ Bản

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11480180221:09 19/09/2021
22450124016:07 21/11/2021
31480180120:10 21/11/2021
42480180216:44 04/12/2021
51530180220:31 09/12/2021
62330180220:23 29/12/2021
 Tổng275010249 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2