ĐINH VÂN

Trường:Trường Tiểu học Đông Thái

Khối:2

Lớp:2A3

ID:35144914

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111340180115:30 19/09/2021
21100094420:23 09/10/2021
32980147220:44 28/10/2021
41980128609:54 02/12/2021
52930180121:00 17/12/2021
61735163617:41 17/01/2022
72920270211:49 22/04/2022
 Tổng688511642 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5