Lê Thành Nam

Trường:Trường Tiểu học Đồng Tiến

Khối:1

Lớp:1A2

ID:35140834

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
141100147821:03 21/09/2021
22840180109:44 10/10/2021
31980169021:56 23/12/2021
41980142921:15 28/12/2021
51990123821:52 29/12/2021
61980149021:24 11/01/2022
 Tổng58709126 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2