Hoàng Gia Huy

Trường:Trường THCS Sông Đà

Khối:6

Lớp:6A3

ID:35138475

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13950178722:52 19/09/2021
211970121516:19 20/11/2021
34630178613:13 01/01/2022
44670180423:17 02/01/2022
57590182123:18 09/01/2022
61640170220:16 12/01/2022
72460251508:41 19/01/2022
81450272515:15 22/02/2022
91330261808:45 18/03/2022
 Tổng569017973 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5