Nguyễn Thị Phương Thảo

Trường:Trường Tiểu học Cao Thượng

Khối:2

Lớp:A2

ID:35129182

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11430172614:27 05/10/2021
24460180215:37 08/10/2021
3235051715:28 21/11/2021
4743068421:18 29/11/2021
5236094920:40 17/12/2021
66435164122:00 17/01/2022
 Tổng24657319 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2