nguyễn khánh diệp

Trường:Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ

Khối:1

Lớp:1a2

ID:35128378

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11139098711:00 18/09/2021
22980152120:09 10/10/2021
31990155221:17 07/11/2021
42100098121:04 24/11/2021
51980133211:02 11/12/2021
611000153309:36 03/01/2022
71710267208:54 19/01/2022
81810273108:45 23/02/2022
917044008:08 16/03/2022
 Tổng793013749 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5