Nguyễn Hải Nhi

Trường:Trường Tiểu học Xuân La

Khối:4

Lớp:4a9

ID:35127360

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12320180810:35 18/09/2021
22460180117:51 08/10/2021
32400180115:30 10/11/2021
42390180122:27 20/12/2021
51380180115:32 12/01/2022
61350180210:15 14/01/2022
71190270115:00 18/01/2022
 Tổng249013515 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2