Vũ Tiến Đạt

Trường:Trường Tiểu học Cao Thượng

Khối:2

Lớp:A

ID:35127094

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11540180110:00 18/09/2021
22500103020:49 06/10/2021
32510112021:03 28/10/2021
42930126820:59 23/11/2021
51980171720:33 17/12/2021
66595180115:22 06/01/2022
710Invalid date
 Tổng40558737 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2