Ngô Bình Minh

Trường:Trường Tiểu học Xuân La

Khối:3

Lớp:3a5

ID:35127052

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
151240141316:22 23/09/2021
218940117709:08 22/10/2021
3643092415:51 15/01/2022
4142090116:08 15/01/2022
51460118509:27 16/01/2022
62485165610:04 16/01/2022
71390191214:46 19/01/2022
8180212909:05 23/02/2022
 Tổng444511297 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2