Nguyễn Hải Long

Trường:Trường Tiểu học Việt Lập

Khối:1

Lớp:1D

ID:35119023

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121390127922:22 18/09/2021
211000151519:49 09/10/2021
35990146121:52 26/10/2021
431000129618:53 20/11/2021
52980111019:28 08/12/2021
63980155620:55 29/12/2021
79650106321:52 21/01/2022
88720270220:32 23/03/2022
 Tổng771011982 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5