Nguyễn Hiếu Minh

Trường:Trường Tiểu học Khương Mai

Khối:1

Lớp:1G

ID:35115006

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
114140050616:56 25/09/2021
26100045012:10 10/10/2021
32100057621:59 02/11/2021
43100049223:04 18/11/2021
56100041222:11 25/12/2021
640100041920:13 03/01/2022
 Tổng64002855 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616