lê huy hoàng

Trường:Trường Tiểu học Kiến Hưng

Khối:2

Lớp:2A6

ID:35112280

Quận/Huyện:Quận Hà Đông

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13690181411:52 17/09/2021
218960154214:37 13/10/2021
31720157520:33 28/10/2021
43640138021:39 29/11/2021
5719021310:23 10/12/2021
63635151611:12 09/01/2022
 Tổng38358040 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5