Nguyễn Bùi Nhật Minh

Trường:Trường Tiểu học Xuân La

Khối:4

Lớp:4A1

ID:35097785

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11580180222:42 15/09/2021
23670180221:50 08/10/2021
32470171918:39 07/11/2021
42490180121:24 21/11/2021
52590167422:35 26/12/2021
62780180121:06 03/01/2022
71540262614:58 18/01/2022
81760264009:14 23/02/2022
91560270914:44 15/03/2022
101370263314:13 23/04/2022
 Tổng581021207 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5