Minh Châu

Trường:Trường Tiểu học Nhã Nam

Khối:3

Lớp:3B

ID:35096820

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1111030180215:21 25/09/2021
21620146217:02 09/10/2021
31780174015:34 30/10/2021
41960167315:46 04/12/2021
57800179510:30 18/12/2021
61600180109:46 09/01/2022
71440272009:31 18/01/2022
81470196008:32 23/02/2022
91560256714:57 17/03/2022
 Tổng626017520 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5