Lê Hoàng Nguyên

Trường:Trường Tiểu học Nhã Nam

Khối:3

Lớp:3B

ID:35096352

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11430123316:33 16/09/2021
23400180216:16 30/10/2021
31750180216:46 30/10/2021
41660180114:48 04/12/2021
51820180110:12 12/12/2021
62540180110:03 09/01/2022
71290271308:45 18/01/2022
82430229908:38 23/02/2022
91600270415:00 17/03/2022
101460267915:29 23/04/2022
 Tổng538020635 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5