Nguyễn Bá Kiệt

Trường:Trường Tiểu học Nhã Nam

Khối:3

Lớp:3B

ID:35096274

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1163074716:50 17/09/2021
22670180114:52 15/10/2021
32980175215:29 30/10/2021
41960145015:08 04/12/2021
51560143709:55 09/01/2022
61685180110:32 09/01/2022
71370271809:31 18/01/2022
81460183408:30 23/02/2022
91690270515:00 17/03/2022
 Tổng600516245 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5