Nguyễn Bá Kiệt

Trường:Trường Tiểu học Nhã Nam

Khối:3

Lớp:3B

ID:35096195

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11770131916:02 16/09/2021
25730180117:04 09/10/2021
32720134810:19 30/10/2021
42970172514:42 04/12/2021
54850180110:30 12/12/2021
63560180209:15 09/01/2022
72170148808:24 18/01/2022
81450184410:31 24/02/2022
92460270208:45 16/03/2022
 Tổng568015830 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5