Ngô Minh Châu

Trường:Trường Tiểu học Nhã Nam

Khối:3

Lớp:3B

ID:35095675

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11410106915:45 16/09/2021
217960115620:04 12/10/2021
32760134410:22 30/10/2021
44810164215:11 04/12/2021
56630137010:15 12/12/2021
62480180309:15 09/01/2022
71310318808:53 18/01/2022
81570248710:42 24/02/2022
92560270108:45 16/03/2022
 Tổng549016760 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5