Huỳnh trí thành

Trường:Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối:2

Lớp:2.4

ID:35094593

Quận/Huyện:Huyện Hóc Môn

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1347080219:25 23/09/2021
27730180118:28 11/10/2021
31820180220:28 27/10/2021
42280117110:31 19/11/2021
51610144118:49 07/12/2021
61480137510:58 29/12/2021
71520164609:27 20/01/2022
81510115213:49 23/02/2022
9145083713:56 17/03/2022
101470181509:45 23/04/2022
 Tổng534013842 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5