Võ Nguyễn Gia Khang

Trường:Trường Tiểu học Thuận Kiều

Khối:1

Lớp:1/6

ID:35091952

Quận/Huyện:Quận 12

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111390122019:45 15/09/2021
21990105519:13 29/10/2021
31990111820:57 31/10/2021
41100093819:15 01/12/2021
51990101010:00 11/12/2021
611000135115:55 17/01/2022
71980240615:40 19/01/2022
81930229715:38 23/02/2022
92850201309:33 15/03/2022
 Tổng912013408 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5