Nguyễn Trần Gia Tuấn

Trường:Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Khối:5

Lớp:5a

ID:35088694

Quận/Huyện:Huyện Hóc Môn

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111610180216:24 22/09/2021
210510180212:38 16/10/2021
32470180216:34 23/12/2021
42420180217:17 24/12/2021
56760180317:00 06/01/2022
62500180221:48 07/01/2022
71860270611:00 19/01/2022
81410242008:40 23/02/2022
92370227308:38 16/03/2022
 Tổng507019725 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5