Trần Đức Tín

Trường:Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Khối:5

Lớp:5A

ID:35085854

Quận/Huyện:Huyện Hóc Môn

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
140118072209:34 21/09/2021
22295067307:40 05/11/2021
314100055707:38 10/11/2021
440100046008:04 24/11/2021
53291075708:05 27/12/2021
68820167108:04 10/01/2022
71610192510:47 19/01/2022
81580213708:35 23/02/2022
91480239408:40 16/03/2022
101620268611:14 23/04/2022
 Tổng815013982 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5