Nguyễn Hoàng Hải

Trường:Trường Tiểu học Xuân La

Khối:3

Lớp:3A6

ID:35085853

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13210133810:33 15/09/2021
24400180208:39 27/10/2021
31500180219:46 17/01/2022
41410179521:34 17/01/2022
54570180222:16 17/01/2022
62160180122:51 17/01/2022
72400270615:00 19/01/2022
81210271709:15 23/02/2022
 Tổng286015763 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2