Cồ Hoàng Tiến Anh

Trường:Trường Tiểu học Xuân La

Khối:3

Lớp:3A9

ID:35072000

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11580180113:06 14/09/2021
22350180221:38 05/10/2021
33420180222:53 26/10/2021
41410153918:17 20/11/2021
52480171622:21 14/12/2021
63235180221:56 30/12/2021
71745269314:59 19/01/2022
81460271109:15 23/02/2022
91810271214:45 15/03/2022
101330271215:30 23/04/2022
 Tổng482021290 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2