Tạ Thu Phương

Trường:Trường Tiểu học Thắng Lợi

Khối:1

Lớp:1D

ID:35069725

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13139071510:47 14/09/2021
22100072921:00 06/10/2021
31990134011:40 28/10/2021
41990105921:20 16/11/2021
511660149710:34 07/12/2021
611000129816:03 28/12/2021
71630167910:12 19/01/2022
 Tổng76608317 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616