Nguyễn Thị Phương Linh A

Trường:Trường Tiểu học Nhã Nam

Khối:5

Lớp:5A

ID:35066138

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11390154114:46 15/09/2021
2220067014:29 16/11/2021
33780180117:45 16/11/2021
44450114914:32 26/11/2021
51580132811:14 26/12/2021
61530149716:55 02/01/2022
71455240109:26 18/01/2022
8190137708:22 23/02/2022
 Tổng347511764 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5