Trần Đình Quyết

Trường:Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Khối:9

Lớp:9a6

ID:35064324

Quận/Huyện:Thành phố Lạng Sơn

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11450139213:20 14/09/2021
24510180221:59 12/10/2021
31500175021:59 26/10/2021
42370120721:04 04/01/2022
51500177020:22 10/01/2022
6618057120:37 10/01/2022
71530258816:13 19/01/2022
81700265409:44 24/02/2022
91430253911:42 15/03/2022
101410272208:45 23/04/2022
 Tổng458018995 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1216 · Branch · Slug: 91d5eda2f2554748027cfe7c3f2810e00074c300