Nguyễn Lê Bảo MInh

Trường:Trường Tiểu học A Minh Thuận

Khối:1

Lớp:1A

ID:35060744

Quận/Huyện:Huyện Vụ Bản

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111240180220:57 14/10/2021
211000137621:22 14/10/2021
31940180120:53 27/10/2021
411000109317:39 17/01/2022
5198094419:00 17/01/2022
61830180219:51 18/01/2022
71840208815:03 19/01/2022
 Tổng683010906 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1216 · Branch · Slug: 91d5eda2f2554748027cfe7c3f2810e00074c300