Trần Gia Bảo

Trường:Trường Tiểu học A Minh Thuận

Khối:1

Lớp:1A

ID:35060711

Quận/Huyện:Huyện Vụ Bản

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12930180108:56 23/10/2021
21830180209:29 23/10/2021
31760180221:21 17/11/2021
41740180119:59 21/11/2021
52990132520:40 18/12/2021
62830180209:04 15/01/2022
72880191509:01 19/01/2022
81810180109:00 25/02/2022
91830195515:32 17/03/2022
 Tổng760016004 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1216 · Branch · Slug: 91d5eda2f2554748027cfe7c3f2810e00074c300