Đỗ Gia Bách

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1

Khối:1

Lớp:1A7

ID:35059995

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Hào

Tỉnh/Thành phố:Hưng Yên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121380126915:50 19/09/2021
23990138922:47 08/10/2021
321000123420:36 29/10/2021
411000148021:12 19/11/2021
51990109715:35 08/12/2021
61980157321:04 29/12/2021
71960270120:51 09/02/2022
81930270121:10 02/03/2022
 Tổng823013444 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2