Nguyễn Thiên Phú

Trường:Trường Tiểu học Kim Chung

Khối:1

Lớp:1A

ID:35056633

Quận/Huyện:Huyện Đông Anh

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11140087009:50 08/10/2021
25100067611:23 09/10/2021
34960100715:33 15/11/2021
4199076815:37 25/11/2021
 Tổng43503321 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931