Lường Thiên Long

Trường:Trường Tiểu học Thanh Minh

Khối:2

Lớp:2A

ID:35054898

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11450180216:27 29/09/2021
24290144914:20 08/10/2021
3122072808:07 27/10/2021
48420180109:11 30/11/2021
51410180114:28 09/12/2021
62330153815:55 31/12/2021
74490200808:48 23/04/2022
 Tổng261011127 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2