LÒ BẢO LONG

Trường:Trường Tiểu học Thanh Minh

Khối:4

Lớp:4B

ID:35054113

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
132200112118:05 24/11/2021
2629076416:12 29/11/2021
37240134321:11 06/12/2021
41350143308:31 09/12/2021
52240148509:19 09/12/2021
65170180122:47 10/01/2022
71250271114:57 18/01/2022
8150135309:22 22/02/2022
 Tổng179012011 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2