Phan Minh Lam

Trường:Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Khối:1

Lớp:1A8

ID:35046309

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111400126511:25 28/09/2021
21990123218:07 09/10/2021
311000122321:59 26/10/2021
411000115511:32 23/11/2021
511670180117:38 07/12/2021
611000138818:07 29/12/2021
71600147214:24 19/01/2022
 Tổng76609536 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616